สรุปมาตรการ EV 3.5 ซื้อรถไฟฟ้าปี 2567 รัฐบาลอุดหนุนเท่าไหร่?

ใครอยากได้รถไฟฟ้า เตรียมเฮ! ดีลต่อเนื่องกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้ารอบ 2 หรือ EV3.5
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ประธานบอร์ดอีวีชุดใหม่ได้ออกมาเปิดเผย มาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้ารอบ 2 โดยมีการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อัตราเงินอุดหนุนเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2570
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท
ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน  100,000 บาท/คัน ในปีที่ 1 
75,000 บาท/คัน ในปีที่ 2 และ 50,000 บาท/คัน ในปีที่ 3-4

ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาท/คัน ในปีที่ 1 35,000 บาท/คัน ในปีที่ 2 และ 25,000 บาท/คัน ในปีที่ 3 และ 4 และได้รับสิทธิประโยชน์ลดภาษีนำเข้า CBU ไม่เกิน  40% ในช่วง 2 ปีแรก (2567-2568) และลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2%

รถยนต์ไฟฟ้าราคา 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท
ขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh  ไม่ได้รับเงินสนับสนุนแต่ได้รับสิทธิประโยชน์ลดภาษีสรรพสามิตจาก
8% เหลือ 2%

ส่วนรถกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000/คัน ตลอดระยะเวลา 4 ปี เฉพาะส่วนที่ผลิตในไทย

และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 150,000 บาท และมีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 10,000/คัน ตลอดระยะเวลา 4 ปี เฉพาะส่วนที่ผลิตในไทยเช่นเดียวกับรถกระบะไฟฟ้า นอกจากนี้ มาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้ารอบ 2 หรือ EV3.5 ยังขยายเวลาการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิจากเดิมที่ต้องจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ ขยายเวลาเป็นต้องจำหน่ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และต้องจดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2567และยังกำหนดให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าหรือผลิตในประเทศไทยจะต้อง
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลจากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC)

เห็นแบบนี้แล้วใครที่เล็งรถไฟฟ้าไว้ ต้องรีบตัดสินใจแล้ว ส่วนใครที่อยากทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าจาก GWM อย่างรุ่น All New Ora Good Cat , All New Ora Good Cat GT และ Ora07 สามารถลงทะเบียนทดลองขับกับ GWM เพชรเกษม และ GWM พระราม2 ได้เลย!